Služby

facebook icon

SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY

Vytvárame sadovnícko-architektonické návrhy záhrad, ktorých obsahom je štúdia s vizualizáciami a konkrétne vypracovanie danej štúdie do detailov- rezy, osadzovací plán, vytyčovací plán, sortiment rastlín a výkaz výmer. 

Veľkosť a rozpracovanie projektu si vieme dohodnúť podľa vašich potrieb na osobnom stretnutí.


REALIZÁCIE ZÁHRAD

Realizujeme rodinné záhrady, ale aj verejné priestranstvá podľa dopredu dohodnutého sadovnícko-architektonického návrhu. 

Vytvárame pre vás: 

- trávniky kobercové aj vysievané

- trvalkové záhony, výsadby krov, stromov

- založenie ovocných sadov

- vytvorenie chodníkov (mlatových, štrkových, dlažbových, kamenných...)

- inštalácia záhradného osvetlenia

- vytvorenie vodných prvkov (fontány, jazierka, kaskády, potôčiky, vodné misy...)

- vytvorenie hmyzích hotelov, vtáčích búdok a iných drobných prvkov

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Poskytujeme celoročnú údržbu záhrad, záhonov a trávnikov, kosenie a hnojenie trávnatých plôch, rez ovocných stromov, krov.


REZ OVOCNÝCH STROMOV

V období od januára do marca poskytujeme službu-rez ovocných stromov, krov a viniča.