strom

Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou nikdy nebudeš chudobný. Pokiaľ žiješ podľa názorov ľudí, nikdy nebudeš bohatý.

Seneca Lucius Annaeus

facebook icon

Firma vznikla v roku 2012 s cieľom poskytovať zákazníkom komplexné služby v rámci oboru záhradná architektúra a záhradníctvo od projektu až po realizáciu návrhu a následnú údržbu.

Naša práca sa pohybuje v rozmedzí klasických až po súčasné moderné záhrady, nechýba jej zmysel pre originalitu, funkčnosť a pozornosť k detailom. Individuálny prístup k požiadavkám klienta pre nás znamená dodržanie určitých krokov s cieľom vytvoriť novú, dokonalú záhradu.

Postup pri realizácii

1

Prvotná koncepcia

Prvú fázu začíname obhliadkou riešeného priestoru. Počas rozhovoru s klientom zisťujeme čo najpresnejšie jeho potreby, či predstavy o budúcom priestore. Pri prvej štúdii berieme do úvahy aj skutočnosť, že niektorí klienti majú veľmi presnú predstavu o budúcom priestore, pričom iní zase hľadajú inšpiráciu.

2

Návrh a prezentácia

v druhej fáze klient vidí konkrétne znázornenie budúceho priestoru. Pri riešení návrhu zohľadňujeme architektonicko-ekologické podmienky riešeného územia s cieľom dokonale dotvoriť okolitý priestor architektonickej stavby. V rámci súboru projektov si môže klient pozrieť svoju záhradu, alebo iný riešený priestor, aj prostredníctvom ručne robených skíc a výkresov a získať tak jasnú predstavu o konečnom návrhu. Projekt ďalej zahŕňa technické výkresy, detailný osadzovací plán rastlín, plán technických prvkov a drobnej architektúry, projekty riešenia zavlažovacieho systému a jazierka.

3

Realizácii záhrady

A napokon sa pristupuje k samotnej realizácii záhrady